Free CSS Templates

مراکز همکار

درباره شرکت

شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان با هدف کمک به توسعه و رشد صادرات محصولات شرکتهای دانش ­بنیان و ایجاد پایگاههای صادراتی در کشورهای مختلف و حضور شرکتهای دانش­ بنیان در بازارهای جهانی فعالیت خود را در پارک فناوری پردیس آغاز نمود.